Home

Kunstzinnige therapie

In februari 2012 ben ik, Judith Niemöller , afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden als kunstzinnig therapeut beeldend. Ik werk vanuit een eigen praktijk voor kunstzinnige therapie. Hierin begeleid ik kinderen en jongeren met diverse problematiek op sociaal en emotioneel vlak. Ik heb jarenlange ervaring als leerkracht in het basisschoolonderwijs en sinds drie jaar een eigen praktijk aan huis. Op de vrije school in Haarlem werk ik met kinderen onder schoJuditholtijd.


Kunstzinnige therapie is een beeldende, non-verbale therapie.
Voor kinderen kan deze vorm van therapie plezierig zijn omdat je makkelijker je gevoelens kunt uiten middels tekenen, schilderen of boetseren dan ze uit te spreken.

Kinderen beleven al snel veel vreugde aan het kunstzinnige bezig zijn, al schilderend, tekenend en boetserend kunnen emotionele blokkades worden opgelost en drempels overwonnen worden. Kunstzinnige therapie kan ondersteuning bieden bij:         

  • Lichamelijke klachten als: buikpijn,hoofdpijn,
  • vermoeidheid, huidklachten ( allergieën,eczeem).
  • Bewegingsonrust en concentratieproblemen.
  • Faalangst, negatief zelfbeeld, perfectionisme.
  • Verwerken van verlies of scheiding.
  • ADD/ ADHD
  • Autistisch spectrum
  • Plagen/ geplaagd worden.

Kunstzinnige therapie vindt 1x per week plaats gedurende 12 weken. Een sessie wordt individueel gevolgd. Het traject begint met een intake gesprek, vervolgens tussenevaluatie en eindgesprek met ouders. Een sessie duurt 45 min. , en kan in overleg met leerkrachten. Onder schooltijd of na schooltijd worden gevolgd.

Kunstzinnige therapie is een voornamelijk non-verbale therapie die gebruik maakt van beeldende middelen zoals schilderen, tekenen en boetseren. Soms is het voor kinderen of jongeren moeilijk om emoties te verwoorden, door het gebruik van beeldende middelen en het uitvoeren van gerichte opdrachten, kunnen diepere lagen worden aangesproken, waardoor emoties of problemen kunnen worden verwerkt. Bij kunstzinnige therapie ligt de nadruk op het proces en de ervaring tijdens de sessies.

 

Veel verzekeraars vergoeden ( deels) de kunstzinnige therapie via het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar of lees de polisvoorwaarden.

Onderstaande gegevens kunnen van belang zijn:

Geregistreerd lid van de N.V.K.T. en aangesloten bij de NVAZ

gmail  judithniemoller@gmail.com

telefoon-image 0629491120