Volwassenen

Kunstzinnige therapie doet een beroep op het zelf helende vermogen dat een ieder in zich draagt. Creatief bezig zijn brengt je in contact met diepere gevoelslagen waardoor verborgen hindernissen aan de oppervlakte komen. Met name de inzet van beeldende middelen zoals tekenen, schilderen en boetseren bewerkstelligt het herstel in de balans tussen denken, voelen en handelen .

Door deze verschillende technieken en materialen in te zetten elk met hun specifieke werking, heeft een positieve wending op uw lichaam en gevoelsleven. Dit maakt dat de therapie op ieder individu en zijn hulpvraag afgestemd kan worden.

De therapie is gericht op het stil kunnen staan bij wat er nu is, op het vermogen te kunnen luisteren naar het innerlijk. Alleen op die manier kunnen de innerlijke inhouden zich openbaren en geobserveerd worden.

Het streven van kunstzinnige therapie is mensen sterker te maken. Iemand die stevig in zijn schoenen staat kan meer incasseren, functioneert beter, zit lekker in zijn vel en is meer actief betrokken bij het werken aan een eigen herstel en ontwikkeling.

Kunstzinnige therapie/begeleiding kan een steun zijn en je op weg helpen bij lichamelijke of psychische klachten:

  • Burn-outmobiel judith 2015 139
  • Slapenloosheid
  • Depressie
  • Rouwverwerking
  • Angst
  • Concentratieproblemen
  • Eetstoornissen
  • Versterken van het zelfvertrouwen.

Na het intake gesprek en het formuleren van de hulpvraag wordt er eerst een vrij werk gemaakt ( twee sessies). Aan de hand van dit vrije werk en andere gegevens stel ik een behandelplan op.

Na twaalf sessies vindt een evaluatie plaats, dan wordt ook besproken of de therapie wordt beëindigd of verlengd gaat worden.

 

Voor meer informatie en aanmelding/kosten:

judithniemoller@gmail.com