Cursus biografisch werken

Cursus : Van NU, naar Toen en dan verder……… 

Kunstzinnig uiting geven aan de hand van je eigen levensloop.

 

Woensdag “open atelier” van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Biografisch werken ” van NU naar Toen en dan verder”  Starterscursus

8 lessen

Cursusdag woensdag van 13.30 uur tot 15.00 uur

Kosten: 180,- eur (ex.BTW).

 

Biografisch werken, “van NU naar Toen en dan Verder”  Vervolgcursus

8 lessen

Cursusdag zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Kosten: 180,- eur (ex.BTW).

 

Aanmelden kan bij: judithniemoller@gmail.com

Max. aantal deelnemers 5

Gedicht: Les Guerilleres van Monique Wittig

Er was een tijdmobiel judith 2015 137
Waarin je geen slaaf was,
Vergeet dat niet.
Je stond op je eigen benen,
Lachte
En baadde in je blootje.
Misschien ben je elke
Herinnering daaraan kwijt,
Maar vergeet het niet…
Je zegt dat er geen
Woorden zijn om
Het te beschrijven,
Je zegt dat het niet bestaat.
Maar vergeet het niet.
Probeer het je
Te herinneren
Of, als dat niet lukt,
Bedenk het dan zelf.

 

……Hebben wij allemaal een tijd gekend waarin wij geen slaaf van ons verleden waren, een tijd waarin we verbonden waren met ons ware zelf en in onschuld, vertrouwen en vrijheid leefden. De pijn uit onze jeugd verhindert ons echter ons die tijd te herinneren, waardoor wij als volwassenen zonder dat gevoel van vrijheid en innerlijke vrede moeten leven.Weten waar je vandaan komt maakt helder waar je staat.

Biografiewerk: Aan het werk met je eigen levensloop, daar antwoorden in vinden en zo werken aan persoonlijke groei en vitaliteit.De kernvraag van het biografisch perspectief is: “Kijk eens naar dit leven, wat is er gebeurt? Wie heeft dit geleefd? IK!……… en wie ben ik dan? In de levensgebeurtenissen kun je de biografie, de grote lijn zien. Invloeden uit de jeugd blijken door te werken in het nu, thema’s worden duidelijker, en uitdagingen en ontwikkelingen naar de toekomst worden duidelijk.

We werken in een klein groepje, elk aan je eigen levensverhaal. Een groep heeft het voordeel dat je door de levensverhalen van anderen, of door hun vragen over en reflecties op jouw levensverhaal, inzichten kunt krijgen waar je in je eentje minder gauw op zou zijn gekomen. Belangrijk in deze cursus is het onderling vertrouwen, dat datgene wat je van elkaar hoort of ziet( kunstzinnig werk) niet naar buiten wordt gebracht. Ook moet er onderling respect zijn, dat er geen oordelen worden uitgesproken over de ervaringen en belevingen van anderen. Iedereen moet zich veilig voelen. Soms is het lastig je gevoel onder woorden te brengen, maar omdat we een groot deel van de cursus kunstzinnig werken, gaat dit heel natuurlijk waarbij absoluut geen creatieve vaardigheid word verwacht.

Aan de hand van levensfasen gaan we creatief aan het werk, bij iedere bijeenkomst wordt 1 levensfase behandeld waarbij we een beeld maken ( klei, schilderen). Als huiswerkopdracht een aantal vragen van de desbetreffende levensfasen. Bij de volgende bijeenkomst is er ruimte om van gedachten te wisselen, maar is niet verplicht.